Beheercommissies Natuur Schelde

Rapportage online

Deze website vervangt op termijn de gedrukte jaarverslagen van deze drie beheercommissies.  In tegenstelling tot een gedrukt rapport kunnen zo nog meer geïnteresseerden informatie vinden over het hoe en waarom van de bestaande en geplande natuur in de regio. Bovendien kan actuelere informatie aangeboden worden.

Voor Linkerscheldeoever is deze online rapportage in werking sinds 2014. Voor Rechterscheldeoever en de Polders van Kruibeke is de inhoud in opbouw. 

De inhoud wordt voortdurend verder aangevuld en bijgewerkt naargelang nieuwe resultaten van de ecologische monitoring of nieuwe gegevens rond de voortgang ter beschikking komen.

Over ons

De Schelde en haar buitendijkse slikken en schorren genieten Europese bescherming als Habitatrichtlijngebied. Daarnaast zijn grote delen van de havenregio op Linkerscheldeoever en Rechterscheldeoever beschermd als Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied.

Grote infrastructuurwerken in deze speciale beschermingzones zijn niet uitgesloten maar vragen een specifieke aanpak. Zo gaat de ontwikkeling van de haven van Antwerpen hand in hand met natuurcompensatie en proactieve natuurontwikkeling.

Ook in de realisatie van het Sigmaplan - dat de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium beoogt - is natuurontwikkeling een belangrijk onderdeel. 

Om de realisatie van deze nieuwe natuur op te volgen en te begeleiden, werden 3 beheercommissies in het leven geroepen, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle belanghebbende instanties en partijen.